Till huvudinnehåll

1 september, genomskinliga säckar

Rullar med transparanta säckar

Nu införs kravet på genomskinliga avfallssäckar på återvinningscentralerna i kommunen. Detta görs för att säkerställa att avfallet hamnar på rätt plats.

När du lämnar ditt grovavfall på någon av återvinningscentralerna i kommunen och tänker använda dig av säckar så ska de vara genomskinliga efter den 1 september. Vi inför detta eftersom de färgade säckarna kan innehålla felsorterat avfall som kan ställa till problem när de slängs ner i containrarna. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att det hamnar miljöfarligt, elektroniska produkter, mediciner med mera där det inte ska vara.  

Vi inför kravet på genomskinliga säckar för att nå våra mål med minskad mängd felsorterat avfall och få bättre arbetsmiljö för personalen. Grundtanken är att avfallet ska ligga fritt i den transparenta säcken. Felsorterat avfall innebär även ökade kostnader vid avsättning till förbränningsanläggning.  

Om du har kvar färgade säckar efter den 1 september 2019
Du kan använda dessa säckar tills du har slut, men måste då visa upp innehållet. Det innebär att påsen/säcken öppnas upp och du får sortera innehållet manuellt från bilens bagagelucka eller släpvagnen.  

Avfallsenheten, Lycksele Avfall och Vatten AB

 

Fylld genomskinlig säck

Uppdaterad den 26 augusti 2019