Lycksele Avfall och Vatten AB


Återvinningscentraler

Foto över rampen på Lycksele ÅVC

I kommunen har vi tre återvinningscentraler (ÅVC). De är placerade i LyckseleKristineberg och Örträsk.

Läs detta, När du besöker återvinningscentralen

På ÅVC lämnar man sitt sorterade avfall. Till exempel brännbart grovavfall, träavfall, metallskrot, deponirest, trädgårdsavfall, farligt avfall och så vidare, för mer detaljerad information se sorteringsinformation.

Om du är osäker, kontakta alltid personal som finns på återvinningscentralen.

Företag på ÅVC
Alla företag ska redovisa sitt avfall för att undvika felaktig fakturering.
Kör man in på ÅVC med bil eller släpvagn som har företagslogga på SKA man redovisa om avfallet kommer från företaget eller från privata hushållet.
Kontakta personalen

Att tänka på innan du åker till återvinningscentralen

Nedan ser du vissa saker/fraktioner som inte kan lämnas samt vad som behöver åtgärdas innan sakerna/fraktionerna lämnas på återvinningscentralen.

Att åtgärda innan du kommer på ÅVC:

  • Töm motorer på vätskor, gräsklippare, trimmer, snöslungor exempelvis.
  • Lägg isoleringsmaterial i påse/säck.
  • Plasta in asbest, max 5 kilo.
  • Sortera allt ditt avfall, det underlättar flödet på ÅVC:n.

Saker vi inte kan ta emot på ÅVC:

  • Inga brandsläckare, gastuber eller kolsyrepatroner.
  • Fyrverkerier, explosiva varor och ammunition.
  • Mediciner
  • Bildäck, bildelar
  • Mat och hushållsavfall

Tack för din insats och välkommen!

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 maj 2021