Till huvudinnehåll

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska aldrig läggas i avfallspåsen eller hällas ut i avloppet, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. 

Farligt avfall lämnas sorterat på återvinningscentralen. Tänk på att ditt farliga avfall ska vara väl förpackat och gärna märkt med innehåll. Det bästa är att ha det kvar i originalförpackningen.
Det finns flera avlämningsställen för farligt avfall, se skyltning eller fråga personalen. 

Exempel på farligt avfall:

 • Hårspray och spraydeodorant.                                     
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material (äldre febertermometrar).
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Elavfall
 • Asbest
 • Småbatterier och bilbatterier.

En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall. Batteriholkar för småbatterier finns vid återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar samt utanför livsmedelsbutikerna. Kryoboxar finns för bilbatterier vid bensinstationerna.

Se länkarna; Elavfall - producentansvar samt Farligt avfall - övrigt.

Vi tar inte emot:

 • Brandsläckare, gastuber och kolsyrepatroner. Brandsläckare ska lämnas till företag med behörighet att ta emot brandsläckare. Gastuber och kolsyrepatroner lämnas hos återförsäljare.
 • Fyrverkerier, explosiva varor och ammunition ska lämnas hos polisen.
 • Mediciner och kanyler ska lämnas till apotek.

Kanyler, sprutspetsar och andra stickande, skärande och/eller smittförande föremål ska inte läggas i avfallspåsen. Sprutor och kanyler ska läggas i speciella plastbehållare eller klippas av i en så kallad Safe-Clip. Både behållare och Safe-Clip kan hämtas kostnadsfritt på valfritt apotek. Alla apotek i kommunen tillhandahåller och tar emot behållare och Safe-Clip med kanyler. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 september 2022