Till huvudinnehåll

Farligt avfall - övrigt

Tecknad bild på lösningsmedel, färg osv

Lösningsmedel, färg, olja och så vidare lämnas i miljöbod, oljebrygga på återvinningscentralen. Impregnerat trä samt asbest lämnas på skyltad plats.
Kontakta alltid personalen vid avlämnande av asbest samt vid andra frågeställningar.

Exempel på farligt avfall (ej producentansvar)

  • Lösningsmedel
  • Rengöringsmedel
  • Hydraulslang
  • Sprayburkar
  • Färg
  • Olja, oljefilter
  • Asbest (ska vara förpackat/inplastat vid inlämning)
  • Impregnerat trä

Vad händer sedan;

Fraktionerna skickas till godkänd och upphandlad mottagare för destruktion.
Asbest och impregnerat trä skickas separat till godkänd och upphandlad mottagare för destruktion.

NEJ TACK till 

  • Mat- och frityrolja (Brännbart)
  • Målat trä (Brännbart)
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 21 april 2020