Till huvudinnehåll

Invasiva växter

Foto på lupiner

Invasiva växter och växter som riskerar att bli invasiva ska inte läggas i trädgårdsavfallet eller i komposten.

Vissa växter riskerar att sprida sig i naturen så de tar överhand och de finns inte naturligt i vår natur. Växterna Parkslide, Kanadensisk gullris, Blomsterlupin och Vresros riskerar att bli invasiva i Sverige .
EU-listade arter som finns i Sverige är Gul skunkkalla, Jättebalsamin, Jätteloka, Sidenört, Tromsöloka. Mera information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

När man tar bort dessa växter från sin trädgård ska man inte lägga växten i komposten eller i trädgårdsavfallsfickan på återvinningscentralen. Lägg växten/växterna i en genomskinlig säck och transportera den till närmaste återvinningscentral. Lägg sedan säcken med innehåll i containern för brännbart. Då minskar risken att de sprider sig mera ute i naturen.

 

Uppdaterad den 29 juni 2021