Till huvudinnehåll

Inte på uppdrag av Lavab

Vi har blivit uppmärksammade på att ett företag erbjuder tjänsten att renspola avloppsledningar inomhus till privatpersoner. För kännedom är detta inget arbete som genomförs på uppdrag av oss på Lycksele Avfall och Vatten AB.

Uppdaterad den 8 maj 2023