Till huvudinnehåll

Nu monteras de nya avfallskärlen

Montering av hjul på 240 L kärl

Inför starten av matavfallsinsamling i Lycksele kommer alla som bor i enfamiljshus att få ett nytt tvådelat avfallskärl. Monteringen är påbörjad och till hjälp med detta har vi kommunens enhet Resurscentrum.

Under juni månad börjar vi ställa ut de nya kärlen i de centrala delarna av Lycksele. Innan den första snön kommer ska alla hushåll och verksamheter ha fått sina nya avfallskärl. När du har fått ditt nya tvådelade avfallskärl hittar du ett startpaket inuti med matavfallspåsar, en påshållare, en slaskskrapa samt mer information för att enkelt komma igång!

Det nya avfallskärlet är tvådelat, så ett och samma kärl tar emot både matavfall och restavfall separat från varandra. Det blir smidigare att hantera ett kärl istället för två tänker vi, både för er och för oss! Kärlet är framtaget av oss på LAVAB i samverkan med region tio, tillsammans med SULO som är en av världens största tillverkare av behållare för avfallshantering.

Locket på delen för matavfall är markerat med en äppelskrutt och tar emot 100 liter och locket för restavfall är markerat med en avfallspåse och tar emot 140 liter. Inuti kärlet i matavfallsdelen finns det en ”frys- och torkhylla”, det är i all enkelhet en liten plasthylla att först ställa matavfallspåsen på. Hyllan har fått sitt namn på grund av dess funktion - på vintern får matavfallspåsen en chans att frysa till lite på hyllan och på sommaren torka upp, på så vis håller kärlet sig fräscht.

Värt att tänka på! 
Man får inte slänga annat än matavfall i matavfallsdelen. Är man osäker så släng det i restavfallsdelen. Kärlet ska alltid stå med hjulen mot diket, max en meter från hämtvägen, fritt från träd, grenar, häckar, staket och parkerade bilar samt inte stå i vägen för brevbäraren. När snön kommer är det viktigt att sopa av locket innan tömning. Den nya taxan blir delvis baserad på vikt och ingen vill väl betala för en snöhög. Dessutom blir kvaliteten på matavfallet mycket sämre om det blir för blött.

Läs mer om matavfallsinsamling i Lycksele och varför vi gör detta i länken till höger.

Tack för resten säger vi! Den kommer göra stor skillnad för miljön.

Startkitt

 

Uppdaterad den 4 juni 2021