Till huvudinnehåll

September - bästa månaden hitintills

Vi blir bättre och bättre på att sortera ut vårt matavfall! I september månad samlade vi in hela 49 ton, det är bästa månaden hitintills. Tusen tack för resten Lycksele!
 
När matavfallet sorteras ut från restavfallet blir det en stor vinst för miljön, då det rötas och förvandlas till biogas och biogödsel, i stället för att eldas upp till energi. Matavfallet brinner dessutom dåligt, så vinst i dubbel bemärkelse.
 
Det är inte bara miljön som vinner, vi kan också spara en slant när vi sorterar ut matavfallet, då matavfallet är hälften så dyrt som restavfallet.
Tack för att du sorterar ut matavfallet, alla rester räknas, tillsammans gör vi skillnad.
 

Uppdaterad den 21 oktober 2022