Till huvudinnehåll

Enkät om avfall

Hängande blommor vid muren

Utskick av information om enkät angående avfallshantering kommer att skickas till cirka en tredjedel av våra kunder med avfallsabonnemang under närmaste veckan.

Uppdaterat 15 oktober 2018: Svarstid förlängd till den 29 oktober 2018.

Vi hoppas att de som får möjlighet att svara på enkäten tar sig tid att svara på frågorna. Mottagarna av enkäten, permanent- och fritidhusboende, är slumpmässigt uttagna och medverkan anonym.

Vi ber dig att inte hoppa över någon fråga. Är det någon fråga som du har svårt att besvara har du alltid möjligheten att markera svartalternativet "Vet ej / ingen åsikt".

Missa inte tillfället att skriva in kommentarer till varje frågeområde. Det ger oss värdefulla tips.

De som fått brevet har också fått ett unikt lösenord. Lösenordet ska skrivas in för att öppna enkäten. Enkäten kan besvaras fram till den 14 oktober, så två veckor längre än vad det står i informationsbrevet.

Genom att svara på några frågor bidrar man till vår utveckling för nöjdare kunder.

Tack!

 

Enkäten skickades senast ut 2015 till slumpmässigt utvalda kunder i Lycksele kommun. Samrådsgrupp Avfall har gemensamt tagit fram frågorna i enkäten. De flesta kommunerna i Västerbotten har under september skickat ut enkäten till sina kunder .

 

Uppdaterad den 21 september 2018