Till huvudinnehåll

Viktigt om dagvatten

Med anledning av skyfallet den 26/7 som orsakade flera översvämningar och vattenfyllda källare ber vi er att se över er takavrinning. Leder du ut ditt dagvatten från till exempel taket till tomten i stället för till avloppsledningen, så gör du en stor insats för att minska att dagvattnet överbelastar ledningarna.

Vid till exempel kraftigt regn eller snösmältning kan dagvattnet överbelasta avloppsledningarna. När ledningarna blir överbelastade och inte kan ta emot de stora volymerna trycks vattnet tillbaka upp och kan leda till att vatten tränger in i din eller dina grannars källare. Därför är det viktigt att dagvatten inte leds till spillvattenledningen (avloppsledningen).

Många äldre villor har sitt dagvatten, regn- och smältvatten från bland annat tak, inkopplat på spillvattenledningen. Det är inget konstigt, förr byggde man många gånger så, en metod som alltså inte är hållbar idag.

 

Led ut ditt dagvatten på tomten

Bor du i ett hus där stuprännan går rakt ner i marken och är kopplad på spillvattenledningen gör du en stor insats om du leder ut vattnet på tomten i stället för till avloppsledningen. Det vatten som inte tas upp av marken rinner vidare till en dagvattenbrunn och hamnar på så vis i rätt ledning för dagvatten.

Är du osäker på hur ditt dagvatten är kopplat är du välkommen att kontakta oss på LAVAB så hjälper vi dig.

 

Vad gör Lavab?

Under hösten kommer Lavab att inleda undersökningar om vilka fastigheter som har sin takavrinning kopplat till avloppet. Parallellt med detta så kommer vi också att undersöka vilka möjligheter som finns för att omfördela avloppsvatten vid extremt höga flöden.

 

Kundtjänst LAVAB
Telefon: 0950-167 20
Mail: kundtjanst@lavab.nu

Uppdaterad den 2 september 2021