Till huvudinnehåll

Större slamavskiljare byggs om

Foto på ej nedgrävt mini reningsverk

I Husbondliden och Betsele pågår för närvarande byggnation av minireningsverk.

För att förbättra och efterleva kraven för våra avlopp så bygger vi just nu om slamavskiljarna i Betsele och Husbondliden till så kallade minireningsverk. De har slamavskiljning, kemisk fällning samt biologisk nedbrytning. De byggs i olika storlekar då de ska ta emot olika mängd avloppsvatten.  

Under de kommande fyra åren kommer ytterligare större slamavskiljare att byggas om för att efterleva miljökraven.

Foto på material till minireningsverk, byggarbetsplats

Då dessa verk enligt miljökrav och funktion inte ska ta emot så mycket tillskottsvatten har inventering gjorts avseende takavrinning.  Fastighetsägare som haft takavlopp kopplat till avloppsnätet har fått uppmaning att koppla om detta samt sätta utkastare på stuprören.

Minireningsverk, byggarbetsplats

Uppdaterad den 25 september 2019