Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Utställning av Avfallsplan samt Lokala Avfallsföreskrifter

Utställning av Avfallsplan samt Lokala Avfallsföreskrifter

Kasta avfallspåse

Kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter är viktiga verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället. 

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att styra avfallshanteringen i enlighet med de nationella, regionala och lokala miljömålen. Avfallsplanen ska utgöra ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar för att kunna möta samhällets nya krav på avfallshantering och invånarnas önskemål om förbättrad service. De lokala föreskrifterna är kopplade till innehållet i avfallsplanen och utgör deklarationen för hur vi ska arbeta med renhållning inom Lycksele kommun under de kommande åren.

Vi önskar dina synpunkter
Vi vill ha dina åsikter om planen och föreskrifterna innan de tas upp för beslut om antagande i fullmäktige. Under perioden 26/8 – 30/9 har du därför möjlighet att lämna synpunkter och förslag på innehållet och inriktningen i dokumenten.

Du lämnar synpunkterna genom att skicka e-post till eric.lundstrom@lycksele.se  skriv ”Avfallsplan” i ärenderubriken i ditt meddelande.

Tack på förhand för din medverkan till att göra Lycksele till en hållbarare plats!

Dokument hittar du här

Definitioner utställningsmaterial

Ordlista utställningsexemplar

Transportväg för fordon och hämtningspersonal, utställningsexemplar

Övriga anvisningar-utställningsexemplar

Lokala avfallsföreskrifter-utställningsexemplar

Nulägesbeskrivning utställningsexemplar

Nedlagda deponier-utställningsexemplar

Uppföljning föregående avfallsplan-utställningsexemplar

MKB-utställningsexemplar

Lycksele avfallsplan-utställningsexemplar

 

 

Uppdaterad den 28 augusti 2020