Till huvudinnehåll

Europa minskar avfallet

En man sitter och spelar på en gitarr

Idag går startskottet för 2018 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfalls-minskande initiativ runt om i unionen. Mellan den 17 och 25 november anordnas flera klimatsmarta aktiviteter i EU och Sverige. Samrådsgrupp Avfall Västerbotten, där alla kommuner finns med, ägnar kampanjveckan åt att sprida informationen med små kortfilmer och fakta, framtagna av Avfall Sverige.
Tillsammans ska vi i Västerbotten bidra till att avgifta kretsloppet.

- I år har veckan temat ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet”. Farligt avfall utgör en större risk för vår hälsa och för vår miljö jämfört med andra typer av avfall. Det är produkter som trots små mängder har innehåll som sammantaget kan göra stor skada om de hamnar fel, säger Agneta Lantto-Forsgren, ordförande i Samrådsgrupp Avfall Västerbotten samt verksamhetschef på Avfallsenheten, Skellefteå kommun 

Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Samverkansgrupp Avfall Västerbotten deltar genom att sprida information samt kortfilmer på bl.a.  respektive kommuns Facebook och webbplatser. 

– Genom aktiviteterna under Europa minskar avfallet ska vi lära oss hur miljön påverkas av vår konsumtion och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet och avgifta kretsloppet. För hela avfallsverksamheten i Västerbotten är att förebygga avfall en prioriterad fråga, säger Inger Olofsson, samordnare för Samrådsgrupp Avfall Västerbotten samt Renhållningschef i Vännäs kommun. 

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 

För mer information,
Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef Skellefteå kommun, tfn 0910-73 78 70
Thomas Grenbäck, VD Lycksele Avfall och Vatten AB, tfn 0950-167 52

 

Samrådsgrupp Avfall Västerbotten

Samrådsgrupp Avfall bildades 1991 utifrån kommunernas ökade behov av samverkan kring avfallsfrågor. Samrådsgrupp Avfall består idag av 15 renhållningsansvariga i Västerbottens kommuner (en representant per kommun), en strateg och en samordnare från Region Västerbotten. Ett av de viktigaste områdena som Samrådsgrupp Avfall arbetar med är samsyn och samverkan. Målet är att genom samverkan uppnå bättre och mer ekonomiska lösningar än vad en enskild kommun kan åstadkomma själv samt hitta möjliga samarbetsformer.

Fotograf: Avfall Sverige

Uppdaterad den 15 november 2018