Till huvudinnehåll

Avläsning vattenmätare 2020

Foto på vatten,mätare

Registrera din mätarställning direkt på webben.

Närmaste veckan kommer de fastighetsägare som har vattenmätare i sina fastigheter att få avläsningskort respektive avläsningslista, att fylla i och skicka tillbaka, i sin brevlådan.
Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. I samband med avläsningen kontrollerar man även att mätarnumret överensstämmer med mätarnumret på talongen, listan eller på webben. Ange gärna placering av mätare om det inte finns angett.

Man kan nu gå in på mina sidor och registrera mätaravläsningen själv. Du behöver ditt kundnummer samt organisationsnummer för att logga in.

Skicka in eller registrera mätarställningen innan den 25 november. Om avläsningen inte kommer in i tid kommer faktureringen för kvartal fyra att preliminär debiteras enligt tidigare års avläsning.

Fastighetsägare med vattenmätarabonnemang som inte fått något avläsningskort eller att mätaren saknas på mätaravläsningslistan så är det troligen så att mätaren till  fastigheten är bytt under det senaste året.

 

 

Uppdaterad den 9 november 2020