Till huvudinnehåll

Vattenmätare

Abonnenten betalar för den mängd vatten som tillförs fastigheten. Därför finns en vattenmätare monterad på den inkommande vattenledningen.

Det är viktigt för såväl abonnent som leverantör att vattenmätaren fungerar som den ska och visar en korrekt ställning. Med jämna mellanrum tas därför mätaren in för kontroll och genomgång.  

Vattenmätaren är Lycksele Avfall och Vatten ABs egendom, men fastighetsägaren ansvarar för den i enlighet med Lycksele kommuns Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten och avloppsanläggningar. Detta innebär att vårda mätaren och se till att den inte skadas av till exempel frost. Skadas vattenmätaren måste Lycksele Avfall och Vatten AB kontaktas för byte. Kostnaden för detta debiteras abonnenten. 

Avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är däremot fastighetsägarens egendom. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en ledningsläcka.  

Förändring av mätarplacering får inte ske utan LAVAB:s kännedom.  

Placering av vattenmätare

För att LAVAB ska kunna komma åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service ansvarar fastighetsägaren för att mätaren är lättåtkomlig. Det innebär att det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. För mätare som är placerad i mätbrunn finns speciella anvisningar när det gäller placering.

Sidbild vattenmätare blå 2018.jpg

Avläsning

Avläsning av vattenmätaren sker i första hand av respektive kund, så kallad självavläsning. Räkneverket på mätaren består av fem siffror, men eventuella nollor i början utesluts vid inrapportering. Mätarställningen lämnas till oss via mina sidor eller via ett självavläsningskort, som skickas ut till kund en gång per år, eller via telefon eller mail till vår kundtjänst. Avläsning bör ske minst en gång per år. 

OBS! Den svarta snurran på mätaren ska i regel stå helt stilla när inget vatten används. På grund av tryckförändringar i ledningen kan den dock röra sig lite fram och tillbaka. Skulle den emellertid konstant röra sig åt ett håll tyder det på ett läckage i ledningsnätet, till exempel en rinnande vattenklosett.

Debitering

Vattenförbrukningen preliminärdebiteras kvartalsvis utifrån en beräknad förbrukning. Denna bestäms av tidigare avläsningar, alternativt uppskattas av LAVAB om mätaren inte avlästs förr. Vid varje avläsning regleras denna förbrukning vilket gör att den abonnent som haft en för hög beräknad förbrukningen får ett avdrag på fakturan och den som haft en för låg får ett tillägg. 

Uppdaterad den 13 december 2019