Till huvudinnehåll

Dricksvatten

Spola vatten i ett dricksglas från kran

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel som ska kunna användas utan hälsorisk. Varje person i Sverige använder i snitt 140 liter vatten om dagen. Av dessa går endast tio liter åt till mat och dryck, medan resten används till att duscha, spola i toaletten, tvätta, diska med mera.

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa.

Livsviktiga krav på vattnet
Bra dricksvatten är också en förutsättning för att livsmedelsindustrin med bryggerier, mejerier och slakterier ska fungera. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten. Ansvariga tillsynsmyndigheter är lokalt Myndighetsnämnden och centralt Livsmedelsverket.

Hälften av det kommunala dricksvattnet i Sverige kommer från sjöar eller vattendrag (ytvatten), resten från grundvatten. Sjövatten är mjukt och har låg salthalt. Det innehåller ofta alger, humus och annan organisk substans som kan ge färg, lukt och smak och är också otillräckligt skyddat mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. Sjövatten måste därför renas innan det används som dricksvatten.

Väl skyddat grundvatten är oftast klart, färglöst och luktfritt och har låg halt organisk substans. Det kan ofta användas utan behandling. Drygt en miljon svenskar får sitt vatten från egna brunnar.

2,5 öre per liter
Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 2,5 öre - och då ingår både transport och rening av vattnet. Jämför det med vad en liter flaskvatten kostar... I snitt betalar ett hushåll i Sverige 400 kronor i månaden för vatten och avlopp. Så att bära hem flaskor med vatten från affären är både onödigt, dyrt och dumt för miljön.

Fördelning dricksvatten
I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

  • 60 liter för personlig hygien.
  • 30 liter för toalettspolning.
  • 15 liter för disk.
  • 15 liter för tvätt.
  • 10 liter för mat och dryck.
  • 10 liter övrigt.

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 december 2020