Till huvudinnehåll

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, det är därför nödvändigt att alla har tillgång till ett rent vatten som kan användas som dricksvatten utan hälsorisker.

Kvalitén på det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet. Kontroller sker på vattenverken, på ledningsnäten och hos enskilda konsumenter. Proverna analyseras kemiskt och mikrobiologiskt och bedöms efter de riktvärden som Livsmedelsverket fastställt, se länk till höger Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Myndighetsenheten bedriver tillsyn på vattenverken.

Om du får problem med ditt dricksvatten ska du i första hand vända dig till: 

Om du bor i hyreshus: Hyresvärden

Om du bor i bostadsrätt: Bostadsrättsföreningen

Om du bor i villa: Lycksele Avfall och Vatten AB

Om du har egen brunn är du själv ansvarig för vattnet och dess kvalitet. Om du vill veta mer om vattenkvalité eller vill ta prover på ditt dricksvatten kan du läsa om detta under rubriken till vänster; egen brunn. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 februari 2022