Till huvudinnehåll

Vatten och avlopp

Vatten som spolar i tvättställ

Vatten är världens viktigaste livsmedel och är nödvändigt för alla former av liv. Dagligen använder vi vatten som dryck och törstsläckare och till olika former av matlagning.

Våra vanor
Om människornas vanor kan förändras sparas miljö, arbete och pengar. Kanske stänga kranen medan du borstar tänderna? En våtservett i toaletten kan leda till trafikstockning på väg till jobbet eller skolan.

Eget vatten och avlopp
Om du bor så till att du inte kan ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet tar du ditt dricksvatten från en egen brunn eller källa och har nog en egen mindre avloppsanläggning. Frågor gällande det har Verksamhet Myndighet ansvar över.

Kommunalt vatten och avlopp
I Lycksele kommun är Lycksele Avfall och Vatten AB ansvarig för de kommunala vatten- och avloppsreningsverken med tillhörande ledningar.
Se www.lavab.nu

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 februari 2022