Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Nytt avloppsdirektiv kan slå hårt mot glesbygdskommuner

Nytt avloppsdirektiv kan slå hårt mot glesbygdskommuner

Nytt avloppsdirektiv kan bli aktuellt 2030. Om direktivet går igenom kommer det innebära stora investerings- och personalkostnader för vår verksamhet, med taxehöjningar som följd.

Lycksele Avfall och Vatten AB har på uppdrag av Svenskt Vatten ingående sett över hur EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv direkt skulle påverka verksamheten och abonnenter.
- Det finns positiva delar med det nya direktivet men också förslag på åtgärder som kommer belasta och generera stora ökade kostnader, utan att skapa motsvarande miljönytta. Dessutom kommer andra viktiga, redan planerade investeringar bli svårare att genomföra, ur taxesynpunkt, säger Thomas Grenbäck, VD på Lycksele Avfall och Vatten AB.

Taxan kommer höjas till rekordnivåer, det är en direkt påföljd om det nya avloppsdirektivet går igenom.
- För att möta upp de nya kraven i avloppsdirektivet skulle det behövas en investeringsbudget på cirka 165 miljoner. Dessa pengar skulle vi kunna investera på ett mycket bättre sätt efter den reinvesteringsplan som verksamheten redan har för Lycksele kommun och miljön, säger Michael Nilsson, ordförande för Lycksele Avfall och Vatten AB.

Vår konsekvensbeskrivning är inskickad till branschorganisationen Svenskt Vatten, den tillsammans med andra kommuners konsekvensbeskrivningar ger inspel till ett remissvar till EU-kommissionen med förhoppningen om ett mer nyanserat avloppsdirektiv, inte minst för lands- och glesbygdskommuner.

Det nuvarande avloppsdirektivet som EU-kommissionen har utvärderat har trettio år på nacken, det behöver moderniseras och skärpas i flera avseenden men också anpassas till förutsättningar och behov i alla medlemsstaters som tillkommit efter 1991, bland dem Sverige.

 

Läs hela konsekvensbeskrivningen för Lycksele kommun

Svenskt Vatten

Uppdaterad den 13 december 2022