Till huvudinnehåll

Snö och halka kan orsaka problem

Avfallskärl i snön

Vi blir väldigt glada och tacksamma när kärlen, underjordsbehållarna samt containrarna är avsopade, framskottade och att det är sandat kring behållarna vid halka.

Om det är det rikligt med snö eller glashalt runt avfallskärlen kan vi inte komma åt att tömma dem. Se till att det är skottat och sandat runt dina behållare för avfall. Är vädret och väglaget är riktigt dåligt kan det bli förseningar.

 

Information inför vintern från avfallsenheten

Nu under vintern, med den väderlek som råder, är det viktigt att på den dag som ni har tömning av ert avfallskärl se till att kärlet är utställt vid vägen senast klockan fem på morgonen.
Avfallskärlet ska placeras maximalt en meter från vägkant och får inte placeras närmare annat fast föremål än en meter. 

För att underlätta för snöröjarna dra in kärlet från gatan så fort den är tömd.

Det är viktigt för vår personals arbetsmiljö att det är skottat både på och omkring avfallskärlet och vid behov så ska det vara sandat. Detta gäller även containrar och underjordsbehållare.

Är detta ej är gjort så kommer avfallskärlet att lämnas med en markerad avvikelse. Gäller även vid tömning/hämtning av container.
Om detta inträffar så kommer vi att tömma avfallskärlet på nästkommande ordinarie hämtdag om avvikelsen är åtgärdad. Gällande container får ni höra av er när skottning, sandning på och vid containern skett.

Tack på förhand 
Örjan Svensson Avfallschef 

Uppdaterad den 23 februari 2021