Till huvudinnehåll

Containrar, lastväxlarflak och komprimatorer

Foto på mörkgrön container

Ni som har containrar, lastväxlarflak och komprimatorer (nedan kallad behållare) som ni antingen hyr eller äger själva.
Här är lite information om vad som gäller för dessa, avfallet som läggs i samt vad som gäller vid beställning, utkörning, tömning och hämtning.

Innehåll
Alla på företaget som nyttjar behållaren ska vara medvetna om vad den ska innehålla. Man får inte blanda olika material i samma behållare.

Sortering
Materialet i behållaren ska vara sorterat samt helst inte överstort. Om ni är osäkra kontakta personalen på avfallsanläggningen.  

Fyllnadsgrad
Alla behållare har en märkning med högsta lastningsnivå. Den märkningen ska följas annars kan hämning/tömning utebli tills överstigande material är borttaget.

Underhåll
Om ni äger behållaren är ni ansvarig för att den är hel och att allt fungerar att använda. Om ni hyr kontaktar ni ägaren av behållaren. Även här kan hämtning/tömning utebli på grund av detta.

Placering
Behållaren ska vara placerad lätt åtkomlig för den som ska ställa ut/hämta. Undvik att placering är i närheten av en parkering.

Snöröjning och sandning
Vintertid ska man tänka på att snöröja runt omkring och ovanpå behållaren. Hämtning/tömning kan utebli om det ej är gjort.
(Exempel: Det är chaufförens ansvar att det inte flyger snömassor på bakomvarande trafik, men inte chaufförens ansvar att snöröja behållaren.)

Vid risk att man kan halka ska det även vara sandat runt omkring behållaren.
Ni som har ett fast abonnemang för tömning, kontrollera vilken veckodag/vecka som behållaren töms så ni vet när snöröjning/halkbekämpning ska vara gjord. 

Beställning av tjänst 
Meddela i god tid om önskemål om utkörning, tömning eller återtag. Minst 2 till 3 dagar innan. Kontrollera att vi har er faktureringsadress samt eventuell märkning för detta uppdrag.

Tömning, utkörning och återtag
Meddela i god tid när behållaren ska köras ut, tömmas eller tas åter. Minst 2 till 3 dagar innan. 

 

Uppdaterad den 7 juni 2022