Till huvudinnehåll

Reningsmetoder testas mot ”svartvatten”

Ibland händer det att vi får missfärgat vatten i kranen, vi kallar det ”svartvatten”. Det missfärgade och grumliga i vattnet är mangan, det ser inte så trevligt ut men är inte farligt. Nu är vi med i ett pilotprojekt som testar reningsmetoder för att avlägsna rester av mangan från dricksvattnet, innan det når våra vattenglas. 

Mangan finns alltid naturligt i naturen och vi får i oss det genom såväl mat som vatten. Så länge nivåerna är normala utgör inte mangan någon hälsorisk.
– Vi har en del mangan i vårt grundvatten, men våra gränsvärden ligger alltid under tillåtna nivå så man behöver inte vara orolig för hälsan. I Lycksele har vi annars ett mycket bra grundvatten som ligger tillgrund för vårt dricksvatten, säger Krister Edskär VA-chef på LAVAB

Det som händer är att en liten del mangan från grundvattnet har under en lång tid passerat vattenverket och ansamlas i vårt ledningsnät. Detta märker vi normalt sett inte när vattnet går som det ska genom ledningarna. Men när till exempel en vattenläcka eller ett ledningsarbete stör och vattnet byter riktning i ledningarna kan det slå loss manganet som har fastnat och följer sedan med dricksvattnet ut i kranen.

Nu försöker vi få bukt med ”svartvattnet” i Lycksele kommun. I ett pilotprojekt testar vi reningsmetoder för att avlägsna de sista resterna av mangan innan dricksvattnet lämnar vattenverket.  
– Efter testet vet vi vad som behövs göras för att få bort manganet och vad kostnaden blir. Det vore roligt om vi kunde få ordning på ”svartvatten”, vi förstår att det inte är så trevligt för våra kunder när det händer, även om det inte är farligt, säger Krister.

Ledningar som ansamlat beläggningar av mangan kan rengöras genom spolning. För att på sikt få rena och fina ledningar genomför vi systematiskt spolningar i vårt ledningsnät.

Får du grumligt ”svartvatten” i kranen kan det åtgärdas genom att spola kallvatten från första inkommande kran i cirka 15 minuter under uppsikt. Eventuellt behöver du upprepa proceduren. Om det ändå inte blir bra så kontakta kundtjänst.  

Pilotprojektet kommer att pågå under 2022.

Bilden visar hur missfärgat vatten kan se ut efter en vattenläcka eller ledningsarbete "svartvatten".

Bild: Ett exempel på hur missfägat vatten av mangan kan se ut.

Uppdaterad den 12 januari 2022