Till huvudinnehåll

Från första januari 2022 blir returpapper ett kommunalt ansvar

Regeringen beslutade i december 2020 att producentansvaret för returpapper ska upphöra och istället bli ett kommunalt ansvar.

Från och med årsskiftet till 2022 är det vi på LAVAB som i Lycksele kommer att se till att ditt returpapper samlas in och återvinns på bästa sätt. Nu när det som kallas för producentansvar av returpapper tas bort och blir ett kommunalt ansvar kommer returpapper att klassas som kommunalt avfall.

För dig som återvinner ditt returpapper idag blir det ingen skillnad – du lämnar ditt returpapper på samma plats som tidigare där returpapper samlas in, på återvinningsstationen eller på en återvinningscentral.

Producentansvar betyder att det är FTI (förpackning och tidningsinsamlingen), som på uppdrag av pressretur för närvarande har ansvar för att samla in och återvinna returpappret samt stå för kostnaden för detta. Då försäljningen av papperstidningar går ner för varje dag som går vill regeringen underlätta för tidningsbranschen genom att avskaffa producentansvaret och lägga detta ansvar på kommunerna.

När det blir ett kommunalt ansvar 2022-01-01 innebär det att kostnader för returpappershanteringen istället kommer att finansieras via vår avfallstaxa.

Returpapper är dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper, pocketböcker och kvitton.

Uppdaterad den 6 oktober 2021