Till huvudinnehåll

Vi ökar investeringstakten

Styrelsen för Lycksele Avfall och Vatten AB har tagit beslut om att öka investeringstakten. Detta för att säkra vattenkvaliteten och vattenförsörjningen och minska akuta åtgärder.

Ambitionen är att öka i investeringstakten i Lycksele kommun från 210 till 120 år, detta motsvarar 3,5 kilometer ledning per år, ledningar som ska rustas upp och förnyas.

- Om ledningar inte byts ut i tid framöver kommer det att generera fler driftstörningar och läckage. Detta vill Lycksele Avfall och Vatten AB förebygga så gott det går, säger Inge Mårdner, VA-chef.

 

De största investeringsbehoven för Lycksele kommun är förnyelsearbete och upprustning av vårt ledningsnät samt underhållsarbete. Större delen av systemet byggdes under 1950-, 60- och 70-talet och närmar sig nu sin tekniska livslängd.

 

Andra faktorer som vi måste ta höjd för som påverkar vårt uppdrag är klimatförändringar som både kan innebära för lite och för mycket vatten, teknikutveckling och en mängd nya regelverk, EU-direktiv.

 

- Vi måste hela tiden planera och arbeta för att vi även i framtiden ska ha det lika lättvindigt som vi har det idag, med rent och friskt dricksvatten i kranen samt ett enkelt knapptryck för att spola i toaletten, säger Inge.

 

 

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten behöver vi rusta upp Sveriges infrastruktur för att förhindra en vattenkris. Årligen investeras 21 miljarder i Sveriges vattenförsörjning, ytterligare 10 miljarder behövs.

 

Uppdaterad den 6 juli 2023