Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Ytterligare ett reningssteg testas på renignsverket

Läkemedelsrening - Ytterligare ett reningssteg testas på reningsverket

Bild på Umeälven.

Nu har vi ett pilotprojekt i gång med att testa ny teknik för att rena vårt avloppsvatten från läkemedelsrester. Det är ett reningssteg utöver den reningsprocess som vi redan har idag. Pilotprojektet utförs tillsamman med Envix Nord AB som har tagit fram den nya tekniken som används i testprojektet.

Det är en helt ny avancerad behandlingsmetod som testas på reningsverket för att rena avloppsvattnet som lämnar verket från läkemedelsrester, en kemisk oxidationsteknik. Den här tekniken bryter ner och renar avloppsvattnet från de mest svårnedbrytbara mikroföroreningarna. Metoden kräver enbart elektricitet och inga tillsatta kemikalier behövs.

Testning och rening av avloppsvatten kommer ske under olika förhållanden och årstider under projektperioden och utvärdering sker löpande både när det gäller minskade halter av mikroföroreningar och avloppsvattnets giftighet.

Projektet utförs som pilotförsök i mellanskala, vilket betyder att det tillämpas på delar av vattenflödet som lämnar reningsverket. Men i framtiden ska det vara möjlig att tillämpa metoden i full skala på hela flödet.

- Det är viktigt att vi gör det vi kan för att även i framtiden ha välmående fiskar och vatten. Vi har bra värden idag, men får en möjlighet genom det här pilotprojektet att förbättra oss, då tar vi den chansen. Det är också en del av vårt hållbarhetsarbete med målen inom agenda 2030, säger Inge Mårdner, VA-chef på LAVAB.

Pilotprojektet finansieras av Naturvårdsverket

Läkemedelsrester, biocider och hygienprodukter är grupper som består av mikroföroreningar som traditionella reningsprocesser i avloppsreningsverken inte klarar av att rena bort utan följer med det renade vattnet ut i våra vattendrag.

Fenomenet är ett globalt problem och i Sverige har forskningsstudier visat på både hormonstörningar och beteendeförändringar hos fisk som lever nära avloppsreningsverk till följd av påverkan från läkemedelsrester.

Pengar till projektet är sökta från Naturvårdsverket som har utlyst ekonomiska medel för branschaktörer i Sverige att arbeta med frågan om ytterligare reningssteg för att avlägsna både läkemedelsrester och andra mikroföroreningar innan avloppsvatten släpps ut i sjöar och vattendrag.

Det renade avloppsvattnet från vårt reningsverk i Lycksele går ut i Umeälven.

Uppdaterad den 25 april 2022