Till huvudinnehåll

Insamling av obligatoriska uppgifter

Nu behöver vi få in uppgifter från dig som är fastighetsägare till flerfamiljs-, kontors- eller Industrihus. Detta inför ett skifte av insamlingsansvar av förpackningsavfall samt införande av en ny VA-taxa. Under vecka 6 och 7 går ett brev/e-post ut till alla berörda.

Från 1 januari 2024 är det bara kommunen som får samla in förpackningsmaterial. Det blir då inte längre tillåtet att själv anlita en entreprenör som hämtar förpackningar. Nu försöker vi hitta en lösning så att ni som tidigare haft fastighetsnära insamling av förpackningar kan fortsätta med det utan uppehåll.

Ny VA-taxa är under framtagande – taxan anpassas till branschorganisationen Svenskt Vattens standardförslag. Detta för att vi strävar efter en så skälig och rättvis taxa som möjligt för alla våra kunder.

På grund av dessa två förändringar behöver vi be dig om att skicka in uppgifter om dina fastigheter.

Svaren behöver vara oss tillhanda senast den 6 mars 2023. Tack!

Här hittar du det brev som går ut till alla fastighetsägare samt de Excel-filer vi önskar få ifyllda och tillbakaskickade till oss. Observera att Excel-filerna innehåller flera flikar.

Brev till fastighetsägare

Insamling av uppgifter - Förpackningsinsamling

Insamling av uppgifter - Ny VA-taxa

Uppdaterad den 3 februari 2023