Till huvudinnehåll

Information om matavfallet

Försening av transporterna av matavfall till Skellefteå, nu i vår, så fort temperaturen tillåter kommer transporterna gå som det är tänkt.

Förseningen med att transportera matavfallet till Skellefteå beror på att bygget av det matavfallshus som ska byggas på återvinningscentralen i Lycksele inte hann stå klart som planerat innan vintern.

Med vinter och kyla är det inte möjligt att hantera matavfall utan en frostfri plats att mellanlagra det på innan avfärd till Skellefteå. Därför måste vi invänta våren.

Vi vill trots detta uppmana alla Lyckselebor att fortsätta med att sortera ut matavfallet från restavfallet. Det blir billigare att sortera ut matavfallet från restavfallet. Matavfallet kostar hälften så mycket som restavfallet i vikt. Här kan du läsa mer om den nya avfallstaxan.

Får vi in den mängd matavfall som tidigare har hamnat tillsammans med restavfallet, då kommer ”lilla” Lycksele bidra till ganska många mil miljövänlig körning. Enligt en plockanalys har det kastats ca 840 ton matrester i Lycksele kommun per år. Dessa matrester skulle generera ca 84 000 000 liter gas som både bilar och bussar kan köra miljövänligt på. Och det är såklart målet.

Det är även viktigt att vi får in så mycket matavfall som möjligt för att transporterna till Skellefteå ska bli mer kostnadseffektiva, så kämpa på med sorteringen för tillsammans så ska vi göra skillnad.

Nu har vi alla i Lycksele kommun den fantastiska möjligheten att sortera ut matavfallet från restavfallet. Det är en liten insats att göra i vardagen men som blir en stor insats för miljön!

Tack för resten! Sortera ut ditt matavfall för både plånbok och miljö.

Uppdaterad den 16 mars 2022