Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Årsredovisning 2021 - populärversionen

Årsredovisning 2021 - populärversionen

Ta del av vår verksamhet – läs vår årsberättelse. Nu är populärversionen av 2021 års årsredovisning klar!

Under året så har en ny typ av avfallskärl ställts ut som har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Kärlet är unikt eftersom det inte finns något liknande i landet som hanterar och väger dessa fraktioner samtidigt. Ett nytt minireningsverk har tagits i bruk i Umgransele. Den fortsatta provdriften av Centrala reningsverket fungerar utmärkt och den nya reningsmetoden överträffar förväntningarna.

Läs mer vad VD Thomas Grenbäck skriver om årets händelser, verksamhetens siffror med mera. 

Årsredovisning 2021

Trevlig läsning!

Uppdaterad den 12 maj 2022