Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen

Kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen

En ny förordning om producentansvar för förpackningar gäller från den 1 januari 2024. Då tar Lycksele Avfall och Vatten AB över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen). Nu är vi mitt i planeringen hur detta ska göras så bra som möjligt för Lycksele kommun. 

Nya regler för förpackningsinsamlingen 

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar och samtidigt minska att förpackningar hamnar i restavfallet. Reglerna innebär bland annat: 

  • Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall den 1 januari 2024.
  • Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen (papper, plast, glas och metall). Med fastighetsnära menas att det ska samlas in på samma plats som mat- och restavfallet. Skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser, återvinningsstationerna.

Återvinningstationerna (ÅVS) blir kvar 

Just nu planeras det intensivt för övertagandet av insamlingsansvaret från 1 januari 2024. 
- Det är en hektisk tid men vi ser fram emot att ta över insamlingsansvaret. Behållarna på återvinningsstationerna kommer se lite annorlunda ut efter att vi har tagit över, men det kommer bli fint och fungera på samma sätt som tidigare, säger Hannah Adolfsson, samordnare för Avfallssamverkan Norr. 

Tillsammans med kommunen har Lycksele Avfall och Vatten sett över befintliga placeringar av våra återvinningsstationer i Lycksele, de flesta kommer att vara kvar på samma plats, ett fåtal kommer att flyttas något till en lämpligare plats och några kommer också att tillkomma. Du kommer även efter 1 januari 2024 att lämna dina förpackningar vid en ÅVS. 

Återvinningsstationerna får en ny utformning efter att Lycksele Avfall och Vatten tar över ansvaret av förpackningsinsamlingen men fungerar precis som tidigare, en insamlingsbehållare per fraktion (papper, plast, färgat och ofärgat glas, metall och tidningar).  

Under sommaren kommer de nya stationerna att börja placeras ut och grävas ner runt om i Lycksele tätort.

Uppdaterad den 8 juni 2023