Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Nya regler gällande spillolja på återvinningscentralen

Nya regler gällande spillolja på återvinningscentralen

Från och med den 1 maj införs förändringar gällande hanteringen av spillolja på våra återvinningscentraler. Dunkar med spillolja får inte innehålla mer än 10 liter. Detta är en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för vårt personalteam på centralen.

Spillolja klassas som farligt avfall och ska därför hanteras med försiktighet. När du besöker oss ber vi dig att placera din dunk med spillolja i en av de röda backarna som står på disken inne i vår nybyggda mottagning för farligt avfall.

Tack för din förståelse och samarbete. Denna förändring är en del av vårt pågående arbete för att göra våra återvinningscentraler så säkra och effektiva som möjligt.

Uppdaterad den 26 april 2024