Till huvudinnehåll

Nytt på rampen, Lycksele ÅVC

Flygfoto över rampen på Lycksele ÅVC

Nu på måndag ändrar vi ordningen på containrarna vid rampen och skyltar om. Detta görs bland annat för att få ett bättre flöde. 

De två containrarna för möbler med resår och fönster tas bort helt. Möbler med resår och fönster läggs fortsättningsvis i container för överstort brännbart. Container för tidningar och returpapper tas bort från rampen. Tidningar och returpapper lämnar man då i behållaren som finns efter rampen mitt emot el-boden.

Från klockan 11.00, måndag den 25 oktober, kommer skyltar och containrar att vara på ny plats. Titta och läs ordentligt på vad skyltarna vid containrarna beskriver om materialet så rätt sak/material hamnar i rätt container.

Se nedan på skiss över placering. Man kan till exempel se att sist på rampen ligger överstort brännbart, träavfall, brännbart och metall parallellt på var sin sida av rampen.

Skiss över Lycksele Återvinningscentral

Exempel på vad man kan lämna i containern för överstort brännbart

Bild och beskrivning av överstort brännbart

 

 

Uppdaterad den 22 oktober 2021