Till huvudinnehåll

Ombyggnation vid miljöbod

Farligt avfall, tecknat

Plats för att lämna farligt avfall flyttas tillfälligt.

En mindre tillbyggnad av tak ska ske vid miljöboden på Lycksele ÅVC.
Under denna tid lämnas rester av färg, lösningsmedel, rengöringsmedel och sprayburkar med mera på plats närmare oljebryggan.

Skyltar visar var avlämningsplats för det farliga avfallet finns. Här nedan finns foto på avlämningsplats.

Tillfällig avlämningsplats

Tillfällig avlämningsplats då arbbete pågår vid miljöboden

Uppdaterad den 30 april 2021