Till huvudinnehåll

Debatt om EU:s nya avloppsdirektiv

Debattartikel i Svenska Dagbladet: EU-kommissionens förslag till ett nytt avlopps­direktiv innebär stora kostnader med liten miljönytta för svenska kommuner, skriver företrädare för SKR och Svenskt vatten.

Lycksele Avfall och Vatten har belyst problemen i det nya direktivet i en konsekvensbeskrivning till Svenskt vatten, den tillsammans med andra kommuners konsekvensbeskrivningar ger inspel till ett remissvar till EU-kommissionen med förhoppningen om ett mer nyanserat avloppsdirektiv, inte minst för lands- och glesbygdskommuner.

Om direktivet går igenom kommer det innebära stora investerings- och personalkostnader för vår verksamhet, med taxehöjningar som följd.

Läs vår tidigare nyhet: Nytt avloppsdirektiv kan slå hårt mot glesbygdskommuner

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet: ”EU:s avlopps­direktiv riskerar stå Sverige dyrt”

 

 

 Foto: Tomas Oneborg. Henriksdals reningsverk i Stockholm.

Uppdaterad den 20 februari 2023