Till huvudinnehåll

Smittförande avfall, nej tack

Stickande avfall bland batterierna

I batteriboxarna ska endast kasserade batterier läggas. Inget annat!

När batteriboxarna tömdes senast fick våra medarbetare på avfallsenheten en obehaglig överraskning. Någon hade lagt ner insulinknappar/puckar i en av  batteriboxarna.

Dessa "knappar/puckar" med nål för diabetiker är inte batterier och är även stickande och smittförande avfall. 

Kanyler, sprutspetsar och andra stickande, skärande och/eller smittförande föremål ska inte läggas i avfallspåsen. Sprutor och kanyler ska läggas i speciella plastbehållare eller klippas av i en så kallad Safe-Clip. Både behållare och Safe-Clip kan hämtas kostnadsfritt på valfritt apotek. Alla apotek i kommunen tillhandahåller och tar emot behållare och Safe-Clip med kanyler.

Om man är osäker på hur något ska sorteras när det ska kasseras titta och läs i bipacksedeln eller fråga på apoteket, som var aktuellt i detta fall.

Uppdaterad den 28 april 2021