Till huvudinnehåll

Slamtömningssäsong

Slamtömningssäsongen för dig med enskild slambrunn sträcker sig från den 1 maj till 31 oktober. Inför att det blir din tur får du ett brev på posten eller ett sms från oss, en till två veckor innan.

Vi utför slambrunnstömning med heltömningsteknik, vilket innebär att allt innehåll i brunnen/tanken sugs upp. Efter att tömningen är utförd kommer ett band med datum att sättas ut vid din anläggning.

Tänk på detta inför tömning av din brunn:

  • Se till att vägen är lättillgänglig utan lås, bommar eller andra hinder.
  • Rensa vägen från ris och utskjutande grenar, även högt upp då bilarna är höga.
  • Klipp och röj omkring din anläggning och se till att den är tydligt markerad.
  • Kontrollera att locket till din brunn/tank inte väger mer än 15 kg. Om du har ett gammalt, tungt lock bör du byta ut det mot ett lättare för att undvika extra kostnader.

Läs mer på om slamtömning och vad som är bra för dig med enskild brunn att hålla koll på.

Uppdaterad den 2 maj 2024