Till huvudinnehåll

Ny "rullkomprimator" på plats

Här är vår nya ”rullkomprimator”, den arbetar på återvinningscentralen i Lycksele med att pressa och trycka samman avfallet som läggs i containern för det överstora brännbara materialet.

- Då det ofta är stora pjäser som läggs i just den här containern så blir den full fort, med den nya komprimatorn kan vi fylla containern med två till tre gånger så mycket material innan vi behöver ställa dit en ny tom container, säger David Backlund, miljöarbetare på Lycksele återvinningscentral.

Komprimatorn gör inte bara arbetet på återvinningscentralen mer effektivt, den bidrar också med att vi minskar våra transporter till Umeå där avfallet lämnas till Umeå energi för att bli energi, samt att vi kommer undan en så kallad ”krossningsavgift” som tillkommer om man lämnar avfallet okrossat.
- Den här maskinen sparar både arbetstid på återvinningscentralen och pengar i form av minskade transportkostnader, tillägger David.

Se hur komprimatorn jobbar, klicka igång filmen nedan.

Uppdaterad den 1 mars 2023