Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Vi ser resultat av genomförda förändringar

Vi ser resultat av genomförda förändringar

Under 2021 fick alla hushåll i Lycksele kommun nya avfallskärl och från årsskiftet 2021/2022 togs en ny avfallstaxa i bruk innehållande något nytt som viktavgift för mat- och restavfall, detta väckte blandade känslor.
 
Vi hade ett mål med förändringarna som vi genomförde och det har gett resultat.
 
Under juni månad i år skickade vi 43,55 ton matavfall till Skellefteå, på detta matavfall kan fem personbilar köra hela 1740 mil. Så bra för miljön!
 
Utsortering av matavfall gör stor nytta för miljön när det förvandlas till biogas i stället för att eldas upp till energi, det brinner liksom inget vidare.
 
Under juni månad i år skickade vi 139,5 ton restavfall till förbränning jämfört med 219,88 ton 2020. Hela 80 ton mindre restavfall!
 
Många av oss har blivit så mycket bättre på att sortera ut förpackningar från restavfallet och lämnar dessa på återvinningsstationen. När förpackningar återvinns får de ett nytt liv och tillsammans hjälps vi åt att minska sopberget.
 
Tack för att du sorterar ut ditt matavfall och tack för att du åter vinner! 

Uppdaterad den 16 augusti 2022