Till huvudinnehåll

E12 Atlantica Transport

Projektet baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren. 

Projektet utarbetar strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling och utför pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i transportsystemet.

Syfte
Att avlägsna gränshinder och fortsätta med utvecklandet av E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten.

Att skapa goda förutsättningar för att stärka korridorens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter. Ett mer utvecklat samarbete med handeln och industrin formaliseras, vilket skapar bättre förståelse för handelns och industrins transportbehov.

Att stärka samarbetet mellan Kvarkenrådet, MidtSkandia, Blå Vägen och deras samarbetspartner.

Delområden
1. En funktionell transportrutt. Identifiera möjligheter att ytterligare optimera och utveckla lösningarna för transport i öst-västlig riktning.
2. Gränsöverskridande strategier. Ytterligare utveckla strukturer för gränsöverskridande planering och trafikstrategier.
3. Framtida samarbetsstrukturer. Identifiera, analysera och presentera samarbetsstrukturer som stärker förutsättningarna för gemensamma gränsöverskridande visioner. Öka samarbetet inom regionen, samt med angränsande transportkorridorer.

Tidsplan och budget
Januari 2016 – maj 2018
Budget Finland / Sverige: 2 197 500 euro
EU-stöd: 1 318 500 euro (60 % av budgeten Finland / Sverige)
Budget Norge: 381 691 euro
IR-stöd: 190 846 euro
Projektbudget totalt: 2 579 191 euro

Partner
Kvarkenrådet (leadpart, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE), Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Projektledare och kontaktperson i Lycksele är Grete Vesteraas.

Klicka här för att få mer information.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018