Till huvudinnehåll

Nyheter

Senaste nyheterna

 

Byte av växel och förändringar i telefoni

07 mars 2024

Under våren 2024 kommer Lystkom att byta växelplattform. Om allt går som planerat kommer medborgarna i Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele inte att märka av förändringen, utan det märks bara för den som är anställd.


Lystkoms årsredovisning 2023

07 mars 2024

Nu är Lystkoms årsredovisning för 2023 klar. Årsredovisningen ger en tydlig och översiktlig bild av förbundets verksamhet och ekonomi för år 2023.


Lystkoms kundnöjdhetsundersökning

07 mars 2024

Lystkom presenterar 2023 års undersökning av Nöjd-Kund-Index (NKI) för kundtjänst och IT. Resultatet visar att Nöjd-Kund-Index (NKI) för kundtjänst verksamhet ökar något medan NKI för IT:s verksamhet minskar något.


Lystkom rekryterar arkivarie med IT-inriktning

22 december 2023

Lystkom rekryterar en arkivarie med IT-inriktning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med kontorsarbetsplats i någon av kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina eller Åsele.


Reviderade riktlinjer för telefoni

19 december 2023

Lystkoms telefoniriktlinjer har reviderats och fastställts av Lystkoms direktion och gäller för Lycksele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner. 


Utbildning i informationssäkerhet

03 maj 2023

Tillsammans med medlemskommunerna Storuman och Lycksele genomför Lystkom utbildningar i säkert beteende för användarna. Utbildningarna sker genom så kallade "nano-utbildningar" och riktar sig till alla användare. Syftet är att höja kunskapen och medvetenheten om IT-relaterade hot.


Inlandskommunerna upphandlar e-arkiv

03 maj 2023

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. E‑arkivet är navet i kommunernas informationshantering och ska ge en hållbar informationshantering vilket innebär att den är hållbar över tid. Åtta inlandskommuner i Västerbotten genomför just nu en gemensam upphandling av e-arkiv. 


Årsredovisning 2022

02 maj 2023

Nu är Lystkoms årsredovisning för 2022 klar. Årsredovisningen ger en tydlig och översiktlig bild av förbundets verksamhet och ekonomi.Reviderade telefoniriktlinjer

08 mars 2022

Lystkoms telefoniriktlinjer har reviderats utifrån nya öppettider, information om kalenderkoppling och tillgänglighet.


Teknikutbyte för telefoni

15 oktober 2021

Lystkom byter ut analoga och digitala telefoner och ersätter med IP-telefoner eller andra mobila lösningar. 


Sommartider i kundtjänst

23 juni 2021

Under sommarmånaderna har kundtjänst ändrade öppettider i växel och receptioner. Den pågående coronapandemin gör också att flera av kommunerna har begränsade besöksmöjligheter. Här får du mer information om vilka öppettider som gäller på varje ort.


Kundtjänst aktiverar kalenderkoppling

06 maj 2021

Under april och maj kopplar kundtjänst ihop hänvisningssystemet TRIO med  kalendern i Outlook.  Anställda i Lycksele kommun är först ut men alla användare i Storuman, Vilhelmina och Åsele kommer att få samma funktion inom kort.  Kalenderkopplingen innebär att när man har en bokad tid i sin kalender kommer telefonen automatiskt att stängas och hänvisas. 


IT flyttar användare till ny driftsmiljö

23 mars 2021

Från och med vecka 12 och resten av våren kommer användare och datorer i Lyckseles och Storumans kommuner att flyttas in till den nya, gemensamma IT-miljön. Flytten ger fler möjligheter till nya funktioner för användarna och ökad effektivisering av IT-driften vilket också ger användarna en bättre service.

 


Vilhelmina ingår i telefonisamarbetet

19 februari 2021

Från den 11 februari ingår Vilhelmina i Lystkom kundtjänst. Nu delar fyra kommuner på teknisk lösning för växel och hänvisningssystem. Samarbetet ger personella och ekonomiska stordriftsfördelar vilket är ett av kommunalförbundet Lystkoms syften. 


Högt tryck på IT-servicedesk

11 februari 2021

IT-supporten har just nu högtryck. Antalet ärende har ökat väldigt mycket och det beror på att så många arbetar hemifrån. IT-teknikerna gör allt de kan för att alla ska få den hjälp man behöver. Här får du lite tips på vad du själv kan göra innan du ringer eller anmäler ditt ärende till IT-supporten. 


Uppdaterad den 11 februari 2021