Kommunalförbundet LYSTKOMs hemsida


Nyheter

Senaste nyheterna

 
Telia bygger ut 5G och moderniserar 4G-nätet

18 mars 2022

Telia bygger ut 5G och moderniserar 4G-nätet. Moderniseringen av nätet gör att kapaciteten ökar och att tekniken blir bättre för miljön. 


Reviderade telefoniriktlinjer

08 mars 2022

Lystkoms telefoniriktlinjer har reviderats utifrån nya öppettider, information om kalenderkoppling och tillgänglighet.


Teknikutbyte för telefoni

15 oktober 2021

Lystkom byter ut analoga och digitala telefoner och ersätter med IP-telefoner eller andra mobila lösningar. 


Sommartider i kundtjänst

23 juni 2021

Under sommarmånaderna har kundtjänst ändrade öppettider i växel och receptioner. Den pågående coronapandemin gör också att flera av kommunerna har begränsade besöksmöjligheter. Här får du mer information om vilka öppettider som gäller på varje ort.


Kundtjänst aktiverar kalenderkoppling

06 maj 2021

Under april och maj kopplar kundtjänst ihop hänvisningssystemet TRIO med  kalendern i Outlook.  Anställda i Lycksele kommun är först ut men alla användare i Storuman, Vilhelmina och Åsele kommer att få samma funktion inom kort.  Kalenderkopplingen innebär att när man har en bokad tid i sin kalender kommer telefonen automatiskt att stängas och hänvisas. 


IT flyttar användare till ny driftsmiljö

23 mars 2021

Från och med vecka 12 och resten av våren kommer användare och datorer i Lyckseles och Storumans kommuner att flyttas in till den nya, gemensamma IT-miljön. Flytten ger fler möjligheter till nya funktioner för användarna och ökad effektivisering av IT-driften vilket också ger användarna en bättre service.

 


Vilhelmina ingår i telefonisamarbetet

19 februari 2021

Från den 11 februari ingår Vilhelmina i Lystkom kundtjänst. Nu delar fyra kommuner på teknisk lösning för växel och hänvisningssystem. Samarbetet ger personella och ekonomiska stordriftsfördelar vilket är ett av kommunalförbundet Lystkoms syften. 


Högt tryck på IT-servicedesk

11 februari 2021

IT-supporten har just nu högtryck. Antalet ärende har ökat väldigt mycket och det beror på att så många arbetar hemifrån. IT-teknikerna gör allt de kan för att alla ska få den hjälp man behöver. Här får du lite tips på vad du själv kan göra innan du ringer eller anmäler ditt ärende till IT-supporten. 


Uppdaterad den 11 februari 2021