Kommunalförbundet LYSTKOMs hemsida


E-tjänstekort

Lystkom kundtjänst sköter utgivning och kontroll av e-tjänstekort i medlemskommunerna.

Identifieringstjänsten SITHS är en nationell säkerhetslösning som bygger på att den som är anställd inom vård och omsorg har en personlig e-tjänstelegitimation som möjliggör säker identifiering, så kallat e-tjänstekort. Det hjälper till att garantera att bara behöriga personer får tillgång till patientinformation. 

Med e-tjänstekortet höjs säkerheten avsevärt vid inloggning till datorsystem. Med hjälp av kortet kan man identifiera sig på ett säkert sätt, oberoende av organisatoriska och geografiska gränser.

e-tjänstekortet kan användas till

  • Samordnad vårdplanering (Mina Planer)
  • Ordinationsunderlag för läkemedel (Pascal)
  • Kvalitetsregister (Senior Alert, Palliativregistret)
  • Nationella Patientöversikten (NPÖ)
  • LifeCare handläggarportal
  • Passagesystem
  • Utskrifter (pool print)

I Lycksele, Storuman och Åsele används SITHS-kort för säker identifiering och elektronisk signatur. 

Uppdaterad den 23 februari 2021

Kontakt


Kommunalförbundet Lystkom

e-post info@lystkom.se

telefon 0950-166 00


Chef kundtjänst

Marie Ahlqvist

telefon 0950-166 26