Till huvudinnehåll

Om Lystkom

Kommunalförbundet Lystkom har funnits sedan juni 2019 och Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele är medlemmar i förbundet. Genom att samverka ska Lystkom ge högre kvalitet, delad kompetens och kostnadseffektivitet inom sina verksamhetsområden. 

Kommunalförbundet är en egen juridisk person som är fristående i förhållande till sina medlemmar och är organisatoriskt uppbyggd på samma sätt som en kommun. En förbundsordning reglerar syftet, verksamhetsområden och arbetsformer för Lystkom.

Samverkan genom kommunalförbund innebär att medlemskommunerna överlämnar ansvaret för olika verksamhetsområden till kommunalförbundet. 

I Lystkom ingår följande verksamhetsområden:  

 • Drift och utveckling av medlemskommunernas växeltelefoni och stödsystem för hänvisning.
 • Telekommunikationslösningar och beställer och levererar fasta och mobila telefoner för medlemskommunernas räkning.
 • Bemanning och dimensionering av gemensam kundtjänstorganisation som omfattar kundtjänstrelaterade uppgifter som uppstår i kontakt med medborgare, medarbetare och andra intressenter.
 • Drift och utveckling av kommunernas e-tjänstekortsorganisation.
 • Drift av medlemskommunernas IT-miljö
 • Leverans av paketerade tjänster i form av hårdvara och support
 • Bemanning och dimensionering av gemensam IT-organisation.
 • Representera medlemskommunerna i regionala nätverk på IT-området.
 • Upphandling och avrop av IT-system inom Lystkoms egna ansvarsområden.

Medlemskommunerna har överlämnat ansvaret till Lystkom för de olika verksamheterna. 

I Lycksele och Storuman ansvarar Lystkom för

 • Bemanning av receptionerna i Lycksele, Storuman och Tärnaby samservice
 • Växel- och mobiltelefoni
 • Utgivning av tjänstekort och tjänstekortsorganisationen
 • IT-drift och IT-support

I Åsele ansvarar Lystkom för

 • Bemanning av receptionen
 • Växel- och mobiltelefoni
 • tjänstekortsorganisationen

I Vilhelmina ansvarar Lystkom för

 • Bemanning av receptionen
 • Växel 

 

Uppdaterad den 22 maj 2024