Till huvudinnehåll

Medlemskommuner

Kommunalförbundet Lystkom är ett sätt för medlemskommunerna att samverka. I Lystkom ingår idag fyra medlemskommuner: Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

Lystkom styrs av en direktion som består av två ledamöter och två ersättare från varje medlemskommun, totalt åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlemskommun måste vara representerad i direktionen. Ledamöter och ersättare väljs av respektive kommunfullmäktige i sin medlemskommun. Direktionen är vald för mandatperioden 2023-01-01 -- 2026-12-31.

Varje medlemskommun betalar en medlemsavgift till Lystkom. Avgiften baseras på antal kommuninvånare och den andel av Lystkoms verksamheter som medlemskommunen deltar i. Medlemsavgiften används för att finansiera övergripande kostnader i Lystkom så som gemensam administration, ekonomiadministration och förbundschef.

Varje medlemskommun betalar också för sin andel av den verksamhet som Lystkom övertagit ansvaret för, dvs kundtjänst, tjänstekort och IT.

 

 

 

 

Uppdaterad den 3 maj 2023