Till huvudinnehåll

Medlemskommuner

Kommunalförbundet Lystkom är ett sätt för medlemskommunerna att samverka på. I Lystkom ingår idag fyra medlemskommuner: Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

Lystkom styrs av en direktion som består av två ledamöter och två ersättare från varje medlemskommun, totalt åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlemskommun måste vara representerad i direktionen. Ledamöter och ersättare väljs av respektive kommunfullmäktige i sin medlemskommun. Direktionen är vald för mandatperioden 2019-01-01—2022-12-31.

Direktionens medlemmar

Namn

 

Uppdrag

Medlemskommun

Roland Sjögren (KD)

Ordförande

Lycksele

Lilly Bäcklund (S)

Ledamot

Lycksele

Christer Rönnlund (M)

Ersättare

Lycksele

Lars Ohlsson (S)

Ersättare

Lycksele

 

 

 

Tomas Mörtsell (C)

1:e vice ordförande

Storuman

Karin Malmfjord (S)

Ledamot

Storuman

Lotten Wahlström (L)

Ersättare

Storuman

Peter Åberg (S)

Ersättare

Storuman

 

 

 

Annika Andersson (C)

Ledamot

Vilhelmina

Mikael Österberg (S)

Ledamot

Vilhelmina

Joakim Risberg (C)

Ersättare

Vilhelmina

Lillemor Jonsson (S) Ersättare Vilhelmina

 

 

 

Andreas From (S)

2:e vice ordförande

Åsele

Jim Danielsson (C)

Ledamot

Åsele

Linnea Lindberg (ÅP)

Ersättare

Åsele

Åsa Eriksson (C)

Ersättare

Åsele

 

Varje medlemskommun betalar en medlemsavgift till Lystkom. Avgiften baseras på antal kommuninvånare och den andel av Lystkoms verksamheter som medlemskommunen deltar i. Medlemsavgiften används för att finansiera övergripande kostnader i Lystkom så som gemensam administration, ekonomiadministration och förbundschef.

Varje medlemskommun betalar också för sin andel av den verksamhet som Lystkom övertagit ansvaret för, dvs kundtjänst, tjänstekort och IT.

 

 

 

 

Uppdaterad den 18 maj 2022