Till huvudinnehåll

Organisation

Lystkom är ett kommunalförbund med direktion och en förvaltningsorganisation  som verkställande organ.

Politisk organisation

Direktionen består av två ledamöter och två ersättare från varje medlemskommun, totalt sex ledamöter och sex ersättare. Direktionen är vald för mandatperioden 2019-01-01—2022-12-31 och ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande väljs av direktionen för två år i taget.

Namn

 

Uppdrag

Medlemskommun

Roland Sjögren (KD)

Ordförande

Lycksele

Tomas Mörtsell (C)

1:e vice ordförande

Storuman

Andreas From (S)

2:e vice ordförande

Åsele

Lilly Bäcklund (S)

Ledamot

Lycksele

Jim Danielsson (C)

Ledamot

Åsele

Karin Malmfjord (S)

Ledamot

Storuman

Annika Andersson (C)

Ledamot

Vilhelmina

Mikael Österberg (S)

Ledamot

Vilhelmina

Åsa Eriksson (C)

Ersättare

Åsele

Linnea Lindberg (ÅP)

Ersättare

Åsele

Lars Ohlsson (S)

Ersättare

Lycksele

Christer Rönnlund (M)

Ersättare

Lycksele

Lotten Wahlström (L)

Ersättare

Storuman

Peter Åberg (S)

Ersättare

Storuman

Joakim Risberg (C)

Ersättare

Vilhelmina

Magnus Johansson (S)

Ersättare

Vilhelmina

Vid frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt krävs samråd och medlemskommunernas godkännande och respektive kommunfullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet för direktionen. I övrigt är kommunalförbundet en organisation med egen beslutanderätt.

imagehcaxd.png

Direktionen fastställer budget och mål för förbundets verksamhet. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. 

Förvaltningsorganisation       

Förvaltningsorganisationen leds av en förbundschef Elisabeth Eriksson som i sin tur är underställd direktionen. Förvaltningen är uppdelad i två verksamhetsområden, kundtjänst och IT. Förvaltningens uppdrag är att utföra den verksamhet som har överlämnats till förbundet.

imagerc923.png                    

 

Lystkom kundtjänst leds av kundtjänstchef Marie Ahlqvist som ansvarar för 9 st kundtjänstadministratörer med placering i Lycksele, Storuman, Tärnaby, Vilhelmina och Åsele.

Lystkom IT leds av IT-chef Marléne Holgersson som ansvarar för 14 st IT-tekniker och en affärs- och driftsansvarig. Medarbetarna är placerade i Lycksele, Storuman och Tärnaby.

 

 

Uppdaterad den 23 februari 2021