Till huvudinnehåll

Organisation

Lystkom är ett kommunalförbund med direktion och en förvaltningsorganisation  som verkställande organ.

Politisk organisation

Direktionen består av två ledamöter och två ersättare från varje medlemskommun, totalt åtta ledamöter och åtta ersättare. Direktionen är vald för mandatperioden 2023-01-01 -- 2026-12-31 och ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande väljs av direktionen för två år i taget.

Direktionens medlemmar

Namn

 

Uppdrag

Medlemskommun

Roland Sjögren (KD)

Ordförande

Lycksele

Lilly Bäcklund (S)

Ledamot

Lycksele

Christer Rönnlund (M)

Ersättare

Lycksele

Lars Ohlsson (S)

Ersättare

Lycksele

 

 

 

Ulrik Dahlgren (S)

1:e vice ordförande

Storuman

Karin Holmner (M)

Ledamot

Storuman

Lotten Wahlström (L)

Ersättare

Storuman

Per-Daniel Liljegren (KD)

Ersättare

Storuman

 

 

 

Andreas Eliasson (S)

Ledamot

Vilhelmina

Max Fredriksson (KD)

Ledamot

Vilhelmina

Lillemor Jonsson (S)

Ersättare

Vilhelmina

Lennart Fjellman (KD) Ersättare Vilhelmina

 

 

 

Andreas From (S)

2:e vice ordförande

Åsele

Torsten Lundborg (L)

Ledamot

Åsele

Gerhard Sansell (S)

Ersättare

Åsele

Eva Strömberg (C)

Ersättare

Åsele

Vid frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt krävs samråd och medlemskommunernas godkännande och respektive kommunfullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet för direktionen. I övrigt är kommunalförbundet en organisation med egen beslutanderätt.

imagebg4n.png

Direktionen fastställer budget och mål för förbundets verksamhet. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. 

Förvaltningsorganisation       

Förvaltningsorganisationen leds av en förbundschef Elisabeth Eriksson som i sin tur är underställd direktionen. Förvaltningen är uppdelad i två verksamhetsområden, kundtjänst och IT. Förvaltningens uppdrag är att utföra den verksamhet som har överlämnats till förbundet.

imagerc923.png                    

 

Lystkom kundtjänst leds av kundtjänstchef Marie Ahlqvist som ansvarar för 9 st kundtjänstadministratörer med placering i Lycksele, Storuman, Tärnaby, Vilhelmina och Åsele.

Lystkom IT leds av IT-chef Marléne Holgersson som ansvarar för 14 st IT-tekniker och en affärs- och driftsansvarig. Medarbetarna är placerade i Lycksele, Storuman och Tärnaby.

 

 

Uppdaterad den 3 maj 2023