Kommunalförbundet LYSTKOMs hemsida


IT

Lystkom IT är den gemensamma IT-organisationen för Lycksele och Storuman.

Lystkom IT ansvarar för Lyckseles och Storumans interna IT-service med leverans, drift och support av kommunägda klienter såsom datorer, tunna klienter, skrivare och surfplattor samt drift och underhåll av kommunernas gemensamma IT-miljö. Lystkom IT representerar Lycksele och Storuman i regionala nätverk för IT-frågor. 

Lystkom IT leds av IT-chef Marléne Holgersson som ansvarar för 14 IT-tekniker och en affärs- och driftsansvarig. Medarbetarna är placerade i Tärnaby, Storuman och Lycksele och arbetar över kommungränserna inom sina respektive kompetensområden. Över 90 procent av allt arbete sker via digitala arbetsverktyg på distans.

Uppdaterad den 19 mars 2021

Kontakt


Kommunalförbundet Lystkom

e-post info@lystkom.se

telefon 0950-166 00


IT-chef

Marléne Holgersson

telefon 0950-140 50