Till huvudinnehåll

Nyheter

 

Lystkom rekryterar arkivarie med IT-inriktning

22 december 2023

Lystkom rekryterar en arkivarie med IT-inriktning. Tjänsten är en tillsvidareanställning med kontorsarbetsplats i någon av kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina eller Åsele.


Reviderade riktlinjer för telefoni

19 december 2023

Lystkoms telefoniriktlinjer har reviderats och fastställts av Lystkoms direktion och gäller för Lycksele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner. 


Utbildning i informationssäkerhet

03 maj 2023

Tillsammans med medlemskommunerna Storuman och Lycksele genomför Lystkom utbildningar i säkert beteende för användarna. Utbildningarna sker genom så kallade "nano-utbildningar" och riktar sig till alla användare. Syftet är att höja kunskapen och medvetenheten om IT-relaterade hot.


Alla nyheter