Till huvudinnehåll

Nyheter

 

Utbildning i informationssäkerhet

03 maj 2023

Tillsammans med medlemskommunerna Storuman och Lycksele genomför Lystkom utbildningar i säkert beteende för användarna. Utbildningarna sker genom så kallade "nano-utbildningar" och riktar sig till alla användare. Syftet är att höja kunskapen och medvetenheten om IT-relaterade hot.


Inlandskommunerna upphandlar e-arkiv

03 maj 2023

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. E‑arkivet är navet i kommunernas informationshantering och ska ge en hållbar informationshantering vilket innebär att den är hållbar över tid. Åtta inlandskommuner i Västerbotten genomför just nu en gemensam upphandling av e-arkiv. 


Årsredovisning 2022

02 maj 2023

Nu är Lystkoms årsredovisning för 2022 klar. Årsredovisningen ger en tydlig och översiktlig bild av förbundets verksamhet och ekonomi.


Alla nyheter