Till huvudinnehåll

Utbildning i informationssäkerhet

Lycksele och Storumans har tillsammans Lystkom beslutat att öka kunskapen och medvetenheten hos alla medarbetare kring IT-relaterade hot som bedrägeri, sabotage, skadliga program, virus och dataintrång.

Även om tekniska lösningar kan skydda oss till en viss nivå behöver alla medarbetare ha större kunskap och medvetenhet om IT-relaterade hot. Ingen är säker och varje användares kunskaper och beteende är viktigt.

Under ett års tid kommer korta digitala utbildningar för alla användare i Lycksele och Storuman att genomföras och kunskaperna kommer också att testas.

Utbildningarna syftar till att öka kunskaper och medvetenhet om hantering av i första hand e-post och Internet. Under hösten 2022 uppdaterades också organisationens användarinstruktioner med avseende på e-post, lösenord, internet och sociala medier, lagring och säkerhetskopiering med mera. Instruktionerna är ett stöd för användarna för ett informationssäkert beteende på arbetsplatsen. 

Uppdaterad den 3 maj 2023