Till huvudinnehåll

Vilhelmina ingår i telefonisamarbetet

11 februari driftsattes växeltelefoni för Vilhelmina kommun. Nu delar fyra kommuner på teknisk lösning för växel och hänvisningssystem. Samarbetet ger personella och ekonomiska stordriftsfördelar vilket är ett av kommunalförbundet Lystkoms syften. 

Lystkom kundtjänst medarbetare på orterna Tärnaby, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Lycksele besvarar nu inkommande samtal till fyra kommuner. Med en gemensam kundtjänst får medborgare i alla kommunerna en snabb service i sin första kontakt med kommunen.

Vilhelminas telefoni ingår nu i kommunalförbundet Lystkom och kundtjänst. Förberedelserna har varit omfattande men med förenade krafter och ett gott samarbete med IT- enheten i Vilhelmina, medarbetare i Vilhelmina och Lystkom kundtjänst är nu telefonin i drift. I samband med driftsättningen har hänvisningssystemet också uppgraderats och fått ett nyare utseende och nya/andra funktioner för användarna.

För mer information kontakta chef för kundtjänst Marie Ahlqvist.

Fotograf: Johanna Sjöblom

Uppdaterad den 24 februari 2021