Till huvudinnehåll

Teknikutbyte för telefoni

I takt med digitaliseringen av samhället behöver även Lystkom se över och modernisera telefontekniken. Telefonoperatören bygger ut fiber- och mobilnät och monterar ned delar av det gamla kopparnätet. Det innebär att vi också behöver avsluta analoga och digitala telefoner i våra medlemskommuner och ersätta det med IP-telefoner eller andra mobila lösningar. 

Just nu fokuserar vi på ett större utbyte i Lycksele kommun. Delvis beror det på att det analoga nätet helt kommer att försvinna inom de närmsta åren. En annan anledning är att den analoga tekniken är mer väderkänslig. Till exempel så är den mer känslig för åsknedslag. Vilket vi har fått erfara sommaren 2021. För att i större utsträckning kunna säkerställa fungerande telefoni kommer vi bland annat se över och ersätta eller avsluta analoga telefonanslutningar. Digitala telefoner kommer att ersättas med IP-telefoner eller andra mobila lösningar. 

Utbytet kommer att ske i samråd med berörda användare. I mindre omfattning kommer även utbytet/borttagningen att ske med kort varsel. Lystkom kundtjänst genomför utbytet i samarbete med Lystkom IT. 

Om du har frågor kan du vända dig till kundtjänst eller till Marie Ahlqvist som är enhetschef för kundtjänst

Fotograf: Elisabeth Eriksson

Uppdaterad den 15 oktober 2021