Till huvudinnehåll

IT flyttar användare till ny driftsmiljö

Under våren 2021 kommer användare och datorer i Lyckseles och Storumans kommuner att flyttas in till den nya, gemensamma IT-miljön. Flytten ger fler möjligheter till nya funktioner för användarna och ökad effektivisering av IT-driften vilket också ger användarna en bättre service.

 

Flytten kommer att genomföras enhetsvis och enligt ett särskilt tidsschema. Varje användare får information via e-post om vad man behöver göra för att flytten ska kunna genomföras. Det är viktigt att alla tar del av anvisningarna så att datorn och anslutningarna fungerar som de ska efter flytten.

Den som har frågor om flytten och anvisningarna ska i första hand vända sig till sin närmaste chef.

Fotograf: Marléne Holgersson

Uppdaterad den 23 mars 2021