Till huvudinnehåll

Lystkoms kundnöjdhetsundersökning

Lystkom gör en kundundersökning varje år där nyckelpersoner i kommunerna besvarar frågor om bemötande, återkoppling och kompetens med avseende på e-tjänstekort, mobiltelefoni, telefoni och reception, IT-servicedesk, IT-projekt och leveranser.

Resultatet från 2023 års undersökning visar att Nöjd-Kund-Index (NKI) för kundtjänst verksamhet fortsätter att öka något medan NKI för IT:s verksamhet minskar något, vilket också framgår av tabellen. 

Nöjd-kund-index (NKI) för Lystkom 

 

NKI år 2023 (max 10,0)  

NKI år 2022 (max 10,0)  

NKI år 2021 (max 10,0)  

Lystkom kundtjänst  

7,5  

7,4  

7,3  

Lystkom IT  

6,6  

6,9  

6,4  

 

En analys av resultatet visar att minskningen i första hand beror på bemötandefrågor och återkoppling av ärenden. Under 2024 fokuserar vi därför på att förbättra just det området och utvecklar vår serviceportal ytterligare så man kan följa sitt ärende och se att det hanteras i rimlig tid och på rätt sätt. 

Ta del av hela resultatet av 2023 års kundnöjdhetsundersökning via länken.

 

 

Uppdaterad den 7 mars 2024